Política de privacitat i tractament de dades personals

De conformitat amb allò establert en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que fa referència al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (en endavant, RGPD), L’ESSÈNCIA DEL BLAT S.L. informa a les persones usuàries d'aquest domini www.triticum.net –i els seus subdominis— (en endavant, la web) i a qualsevol persona que amb la finalitat de realitzar consultes o suggeriments, rebre comunicacions per correu electrònic, fer una comanda o participar en els processos de selecció de professionals, ens faciliti les seves dades de caràcter personal per aquest mitjà, que:

Les dades proporcionades a través dels nostres formularis seran tractades sota la responsabilitat de L’ESSÈNCIA DEL BLAT S.L. –CIF B-63900427, Polígon Industrial Les Corts, c/ Les Corts, Nau 13, 08349 Cabrera de Mar, Barcelona, telèfon 937 566 139 i correu electrònic info@triticum.net— en tots els casos, la base que legitima el tractament de les dades és el consentiment de la persona interessada, d'acord a les diferents finalitats per a les quals les proporcioni:

En el cas d'«Informació general» i «Dóna'ns la teva opinió», la finalitat principal és donar resposta a les comunicacions iniciades per les persones usuàries i, de manera secundària, ens permet iniciar i donar seguiment a una relació comercial. En aquests casos, conservem les dades mentre subsisteixi la finalitat per la quan han estat recavats o fins que la persona interessada sol·liciti la supressió de les mateixes i, com a màxim, per un termini de 2 anys.

L'opció «Fes la teva comanda», té per finalitat oferir la possibilitat d'anticipar una petició comercial, preparar la facturació i la gestió de les operacions comercials. Quan es tracta de persones usuàries amb qui ja es té una relació comercial, la base legitimadora del tractament pot ser l'execució d'un contracte o mesures precontractuals. Aquestes dades són conservades mentre subsisteixi la relació comercial o durant els anys necessaris per a complir amb obligacions legals de tipus fiscal i mercantil.

L'opció «Comunicació i premsa» sol·licitada per la persona usuària, té per finalitat l'enviament de publicitat i informacions sobre els nostres productes i serveis, així com la difusió i invitació a esdeveniments o iniciatives organitzades per L’ESSÈNCIA DEL BLAT S.L., o en aquelles que participi. En aquest cas les dades són conservades mentre no es sol·liciti el cessament de l'activitat.

Qui contacti a través de «Treballa amb nosaltres» per a considerar la seva candidatura en cas que es produeixi una vacant que s'ajusti a les seves competències professionals ha de saber que conservarem les seves dades de caràcter personal fins el trenta u de desembre de l'any següent al qual s'hagi establert el contacte, a excepció d'expressa declaració de supressió per la seva part. Si durant el temps de conservació de les seves dades alguna d'aquestes dades fos modificada, la persona usuària podrà comunicar-ho en qualsevol moment, amb la finalitat que mantinguem exacta i actualitzada la seva informació curricular.

Depenent de la finalitat que es tracti, les dades personals que recollim poden categoritzar-se com a dades identificatives –nom i cognoms-, dades de contacte –telèfon, correu electrònic i empresa (opcional)— i, pel cas de la borsa de treball, dades professionals –currículum vitae—. En tot cas, la persona usuària respon de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se L’ESSÈNCIA DEL BLAT S.L. el dret a rebutjar les comunicacions que hagin facilitat dades falses o inexactes. Cap d'aquestes dades personals serà comunicada a terceres persones, a excepció de disposició legal o jurisdiccional, o quan la comunicació resultés necessària en relació amb la finalitat del propi tractament.

Totes les dades que es sol·licitin com a obligatòries en els formularis de la Web (els camps assenyalats amb asterisc) són necessàries per a què L’ESSÈNCIA DEL BLAT S.L. gestioni les mateixes d'acord a qualsevol de les finalitats assenyalades, la falta d'alguna d'elles comportarà la impossibilitat que puguem atendre la seva sol·licitud.

Per l'anterior, L’ESSÈNCIA DEL BLAT S.L. sol·licita a la persona usuària que, abans d'enviar el formulari completat amb les seves dades, llegeixi la present Política de privacitat i tractament de dades personals entenent-se que, mitjançant l'acceptació de la mateixa atorga el seu consentiment per a què L’ESSÈNCIA DEL BLAT inclogui les seves dades en els diferents tractament que té sota la seva responsabilitat.

Drets de la persona interessada

En tot moment la persona usuària podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat, entre altres previstos en el RGPD, dirigint un correu electrònic a la direcció electrònica prèviament indicada, adjuntant fotocòpia del seu DNI, indicant en l'assumpte «Protecció de dades». Si no estigués d'acord amb el tractament que realitzem de les seves dades personals, pot presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Podem ajudar-te?

Triticum sigue creciendo en proyectos, productos y personas. Nuestra pasión no tiene límites. Consúltanos tus dudas o danos tu opinión; siempre estamos dispuestos a mejorar nuestros servicios.

Puedes ponerte en contacto con Triticum:

 

 

 

Tots els camps d'aquest formulari habilitats i marcats amb un asterisc (*) són obligatoris.

Aquest lloc està protegit per CAPTCHA i la Política de privacitat i Termes de servei de Google.