Avís legal

L’empresa titular d’aquest portal és L’ESSÈNCIA DEL BLAT S.L., amb CIF B63900427, domiciliada al Polígon Industrial Les Corts, c/ Les Corts, Nau 13, 08349, Cabrera de Mar, telèfon 937 566 139 i correu electrònic info@triticum.net. Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al Tom 37717, foli 0051, fulla 309769.

Propietat intel·lectual i industrial

El disseny del portal, els codis font, els logos, les marques, l’estructura de navegació, les bases de dades i tot signe distintiu contingut en el portal http://www.triticum.net són titularitat de L’ESSÈNCIA DEL BLAT S.L. i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial. Per tant, L’ESSÈNCIA DEL BLAT S.L. com a titular, té l’exercici exclusiu dels drets d’explotació en qualsevol de les seves formes, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.

L’ESSÈNCIA DEL BLAT S.L. no fa ni reconeix cap cessió de drets a favor de la persona usuària en relació a cap dels elements integrants del portal o els seus continguts.

Responsabilitat dels continguts

L’ESSÈNCIA DEL BLAT S.L. es reserva el dret per a realitzar canvis en el lloc web amb la finalitat de mantenir actualitzada la seva informació, afegint, modificant, corregint errades o eliminant els continguts publicats o el disseny de la seva pàgina web.

L’ESSÈNCIA DEL BLAT S.L. no es fa responsable de la legalitat d’altres llocs web de terceres persones des dels quals pugui accedir-se a la seva pàgina web. Tampoc pot respondre per la legalitat d’altres llocs web de terceres persones amb els que es pugui vincular aquest lloc web.

D’igual manera, no pot fer-se responsable de les errades de seguretat que puguin produir-se ni dels danys que puguin causar-se al sistema informàtic de la persona usuària o als fitxers o documents emmagatzemats en aquest, com a conseqüència de: a) la presència d’un virus a l’ordinador de la persona usuària que sigui utilitzat per a la connexió als serveis i continguts de la web, b) un mal funcionament del navegador i c) l’ús de versions no actualitzades d’aquest.

L’ESSÈNCIA DEL BLAT S.L. no pot ser responsable de l’ús que terceres persones facin de la informació que publiqui en aquesta pàgina web, tampoc dels danys patits o pèrdues econòmiques que, de manera directa o indirecta, arribin a produir perjudicis econòmics, materials o sobre dades, provocats per l’ús de dita informació

Reproducció de continguts

Queda prohibida la reproducció total o parcial dels continguts publicats en aquesta pàgina web.

La persona usuària es compromet a utilitzar aquest lloc web, la seva informació i continguts conforme a allò establert en el present avís legal, sota els criteris de la bona fe i sense contravenir l’ordre públic i la legislació vigent.

Per tant, la persona usuària s’abstindrà d’utilitzar qualsevol dels continguts amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en aquest avís legal, nocius dels drets i interessos de terceres persones o que de qualsevol forma poguessin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir l’ús normal dels serveis continguts en la web.

Legislació aplicable

En caso de disputa o conflicte d’interpretació sobre els termes que conformen aquest avís legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis d’aquest lloc web, s’estarà a allò disposat per la legislació en la matèria.

Podem ajudar-te?

Triticum sigue creciendo en proyectos, productos y personas. Nuestra pasión no tiene límites. Consúltanos tus dudas o danos tu opinión; siempre estamos dispuestos a mejorar nuestros servicios.

Puedes ponerte en contacto con Triticum:

 

 

 

Tots els camps d'aquest formulari habilitats i marcats amb un asterisc (*) són obligatoris.

Aquest lloc està protegit per CAPTCHA i la Política de privacitat i Termes de servei de Google.